Nakładanie

01.Jak wyliczyć zapotrzebowanie?

Przy grubości warstwy od 0,8 mm do 1 mm AeroTherm osiąga swoje optymalne właściwości, gdyż odbija 93% promieniowania cieplnego.

Zwiększenie grubości warstwy nie poprawia refleksyjności AeroThermu, a uzyskiwane dodatkowe korzyści związane z oporem cieplnym grubszej warstwy są nieproporcjonalne do poniesionych kosztów. Warto jednak zadbać o to, żeby warstwa nie była cieńsza niż zalecana.

Nominalna wydajność

1 litr = 1 m²

przy grubości warstwy 0,8 mm - 1 mm

Oczywiście, jeżeli grubość nałożonej warstwy będzie większa niż 1 mm, wówczas zużycie zwiększy się proporcjonalnie do zwiększenia grubości warstwy.

Z wieloletnich doświadczeń wynika, że jeżeli ściany są równe i gładkie, większość klientów mieści się w wydajności nominalnej. Gdy ściany są nierówne lub szorstkie, wówczas można zamówić o 10-20% więcej materiału w stosunku do wydajności nominalnej.

 

Wyliczanie zapotrzebowania

Ilość zmierzonych m² powierzchni, która ma być ocieplona, odpowiada nominalnej ilości litrów AeroThermu, które są potrzebne do wykonania prawidłowej izolacji. AeroTherm jest dostępny w opakowaniach 3 i 5 litrowych. Dzięki temu można skompletować zamówienie co do litra z wyjątkiem 1, 2, 4 i 7 litrów.

Jeżeli AeroThermu zabraknie, najmniejszą pojemnością jaką można domówić, są 3 litry. Jeżeli po zakończeniu robót okaże się, że część materiału została, wówczas można go zwrócić do 3 miesięcy od dnia dostawy pod warunkiem, że są to nieotwierane pojemniki. Wówczas koszt przesyłki zwrotnej jest po stronie klienta.

Co trzeba uwzględnić przy wyliczaniu ilości AeroThermu potrzebnej do ocieplenia ściany?

W celu prawidłowego docieplenia ściany należy wykonać zakładki z AeroThermu o szerokości 30-50 cm na sąsiednie ściany, sufit oraz podłogę, oczywiście jeżeli jest to możliwe. Grubość warstwy AeroThermu to tylko 1mm, dlatego po nałożeniu warstwy i zeszlifowaniu jej krawędzi nie różni od reszty ściany.

Należy policzyć powierzchnię ściany i zakładek, a następnie odjąć powierzchnię ewentualnych okien i/lub drzwi. Trzeba pamiętać o tym, że bardzo istotne jest zabezpieczenie wnęk (szpalet) okiennych i drzwiowych, dlatego ich powierzchnię należy uwzględnić w wyliczeniach.

Po określeniu powierzchni, którą zamierza się ocieplić należy wyliczyć ilość potrzebnych litrów AeroThermu.

30-50 cm na sufit

Co trzeba uwzględnić przy wyliczaniu ilości AeroThermu potrzebnej do ocieplenia sufitu?

W celu prawidłowego docieplenia sufitu należy wykonać zakładki z AeroThermu o szerokości 30-50 cm na sąsiednie ściany, oczywiście jeżeli jest to możliwe. Grubość warstwy AeroThermu to tylko 1 mm, dlatego po nałożeniu warstwy i zeszlifowaniu jej krawędzi nie różni od reszty ściany.

Należy policzyć powierzchnię sufitu i zakładek. Po określeniu powierzchni, którą zamierza się ocieplić należy wyliczyć ilość potrzebnych litrów AeroThermu.

30-50 cm na sufit

Co trzeba uwzględnić przy wyliczaniu ilości AeroThermu potrzebnej do ocieplenia podłogi?

W celu prawidłowego docieplenia podłogi należy wykonać zakładki z AeroThermu o szerokości 30-50 cm na sąsiednie ściany, oczywiście jeżeli jest to możliwe. Grubość warstwy AeroThermu to tylko 1 mm, dlatego po nałożeniu warstwy i zeszlifowaniu jej krawędzi nie różni od reszty ściany.

Należy policzyć powierzchnię podłogi i zakładek. Po określeniu powierzchni, którą zamierza się ocieplić należy wyliczyć ilość potrzebnych litrów AeroThermu.

30-50 cm na podłogę

Jak określić zapotrzebowanie AeroThermu potrzebnego do likwidacji ogniska grzyba pleśniowego?

W celu skutecznego wyeliminowania ogniska pleśni należy AeroTherm nałożyć z odpowiednim naddatkiem. Przed rozpoczęciem dezynfekcji warto obrysować flamastrem obszar, na którym występuje nalot. AeroTherm powinien być położony w odległości co najmniej 1m od granicy strefy zagrzybienia. Po określeniu powierzchni, którą zamierza się ocieplenia należy wyliczyć ilość potrzebnych litrów AeroThermu zgodnie z opisem w punkcie Wyliczenie zapotrzebowania.

Miejscowe użycie AeroThermu przyniesie korzyść w postaci wyeliminowania ogniska zagrzybienia. Dużo większe korzyści da zastosowanie AeroThermu na całej ścianie. Oprócz pozbycia się trującego problemu zyskuje się dodatkowo poprawę komfortu termicznego w pomieszczeniu, oraz zmniejszenie rachunków za ogrzewanie.

Jak określić zapotrzebowanie AeroThermu potrzebnego do likwidacji mostka termicznego?

W celu skutecznego wyeliminowania mostka termicznego należy AeroTherm nałożyć z odpowiednim naddatkiem, w odległości co najmniej 1 m od granicy strefy zimnej.

Po określeniu powierzchni, którą zamierza się ocieplenia należy wyliczyć ilość potrzebnych litrów AeroThermu zgodnie z opisem w punkcie Wyliczenie zapotrzebowania.

Miejscowe użycie AeroThermu przyniesie korzyść w postaci wyeliminowania danego mostka termicznego. Dużo większe korzyści da zastosowanie AeroThermna całej ścianie. Zyskuje się dodatkowo poprawę komfortu termicznego w pomieszczeniu i zmniejszenie rachunków za ogrzewanie.

Jak określić zapotrzebowanie AeroThermu potrzebnego do izolacji wnęk okiennych?

AeroTherm należy nałożyć na powierzchnię wnęk okiennych (szpalet). W celu całkowitego wyeliminowania mostka termicznego zaleca się wykonanie dodatkowo wyłożenia na ścianę wokół okien o szerokości około 30 cm. Jeżeli nadproże jest wykonane z żelbetu, wyłożenie górne powinno być szersze i wynosić co najmniej 50 cm.

Po określeniu powierzchni, którą zamierza się ocieplenia należy wyliczyć ilość potrzebnych litrów AeroThermu.

Jak określić zapotrzebowanie AeroThermu potrzebnego do skutecznego ekranowania grzejników?

AeroTherm należy nałożyć na ścianę za grzejnikiem, stosując naddatek o szerokości około 50 cm, o ile jest to możliwe. Jeżeli w mniejszej odległości znajduje się podłoga lub parapet, to warstwa AeroThermu powinna do nich dochodzić. Jeżeli grzejnik znajduje się w narożniku dwóch ścian, wówczas należy zabezpieczyć powierzchnie przylegające do niego na obu ścianach, stosując naddatek wg zasad opisanych powyżej.

Jeżeli grzejnik jest umieszczony pod oknem, wówczas warto rozważyć kompleksowe zabezpieczenie całej strefy. Zawsze termika szpalet okiennych i nadproży jest gorsza niż w przypadku ściany.

Po określeniu powierzchni, którą zamierza się ocieplenia należy wyliczyć ilość potrzebnych litrów AeroThermu.

Obraz poglądowy

02.Na co można nakładać AeroTherm?

AeroTherm działa niezależnie od podłoża. Nie wchodzi w reakcje chemiczne 
z żadnymi materiałami stosowanymi w budownictwie i wykończeniowymi.

Może być nałożony na wszystkie powierzchnie, które posiadają odpowiednią nośność i zapewniają wystarczającą przyczepność. W celu zapewnienia odpowiedniej przyczepności zaleca się stosowanie gruntu wysokiej jakości.

Materiały, na które najczęściej jest nakładany AeroTherm:

 • wszystkie rodzaje tynków
 • wszystkie rodzaje gładzi
 • powierzchnie pokryte wszystkimi rodzajami farb
 • beton
 • cegła, pustaki
 • bloczki z betonu komórkowego
 • bloczki silikatowe
 • pozostałe materiały konstrukcyjne
 • posadzki anhydrytowe
 • płyty karton-gips
 • płyty OSB
 • drewno
 • metal
 • tworzywa sztuczne
 • płytki ceramiczne
 • kamień
 • sztukateria gipsowa i styropianowa
 • tapeta, raufaza, tapeta natryskowa (pod warunkiem, że jej przyczepność do podłoża jest wystarczająco mocna)

03.Co można nakładać na AeroTherm?

AeroTherm jest materiałem koloru białego i po nałożeniu przypomina gładź gipsową. Powłokę można wykańczać na wiele sposobów:

 • Malowanie farbami – można stosować wszystkie rodzaje farb. Jeżeli wcześniej były problemy z grzybem pleśniowym, wówczas zalecane są farby o dobrej paraprzepuszczalności (niezmywalne) np. wodne lub akrylowe
 • Oklejanie tapetami
 • Obijanie boazerią
 • Przyklejanie płytek ceramicznych zarówno na podłodze jak i na ścianie
 • Na podłogach można układać panele, drewno lub płytki

 

Termoizolacja nie traci właściwości nawet gdy jest zasłonięta innymi materiałami.

 

WAŻNE: Przed pokryciem AeroThermu farbą, tapetą lub innym materiałem należy go zagruntować gruntem wysokiej jakości np. At Penetrace, aby zmniejszyć chłonność i poprawić przyczepność do warstwy AeroTherm.

04.Przygotowanie powierzchni

Prawidłowe przygotowanie powierzchni przed naniesieniem warstwy AeroThermu jest niezbędne do zapewnienia jej odpowiednich parametrów i trwałości.

Ściana, sufit

UWAGA! W przypadku, gdy na powierzchni znajdują się wykwity pleśni przed nałożeniem AeroThermu należy je bezwzględnie usunąć za pomocą wysokiej jakości preparatu grzybobójczego przeznaczonego do tego celu zgodnie z jego instrukcją i kartą techniczną.

Z technologicznego punktu widzenia AeroTherm może być nakładany na każdy rodzaj powierzchni. Nie ma znaczenia rodzaj tynku czy wcześniej stosowanej farby. Istotne jest, aby istniejąca warstwa wykończeniowa (farba, tynk, gładź itp.) były dobrze związane z podłożem. W takim przypadku powierzchnię należy dobrze umyć ciepłą wodą z mydłem technicznym, żeby usunąć zabrudzenia i tłuste plamy mogące zmniejszyć przyczepność warstwy AeroThermu, a następnie zagruntować ją gruntem AT Penetrace. Jeżeli ściana jest pokryta farbą o mało przyczepnej powierzchni (jest „śliska” np. przy farbie olejnej) w celu poprawy przyczepności, zaleca się przed zagruntowaniem przeszlifować ją papierem ściernym.

Jeżeli na warstwie wierzchniej (farba, gładź, tynk) są oznaki łuszczenia, spękania, odparzeń, purchli, wykwitów itp. należy taką warstwę miejscowo usunąć. Jeżeli są głębokie pęknięcia i ubytki należy je naprawić stosując przeznaczone do tego materiały. Zaleca się również wyrównanie powierzchni, co obniża zużycie AeroThermu. Jeżeli na naprawianej powierzchni była wcześniej pleśń, zaleca się naprawę materiałami, które mają dodatkowe właściwości dezynfekujące (np. gładzie zawierające wapno), a odradza się stosowanie materiałów, będących pożywką dla pleśni (np. gładzie gipsowe). Należy zwrócić uwagę, żeby z tynku nie wystawały ziarenka piasku lub drobne kamyczki, które mogłyby utrudnić aplikację i osłabić działanie AeroThermu. W takiej sytuacji należy tynk przeszlifować. Tak przygotowaną powierzchnię należy zagruntować preparatem AT Penetrace.

W przypadku nowych, dobrze wykonanych tynków wystarczy je oczyścić z kurzu i zagruntować gruntem At Penetrace.

Płyty karton - gips

AeroTherm z powodzeniem może być nakładany na płyty karton – gips. W celu przygotowania powierzchni należy stosować się do ogólnych zaleceń opisanych powyżej. Ze względu na relatywnie niską chłonność podłoża bardzo ważne jest dobre zagruntowanie powierzchni gruntem At Penetrace. Aby ograniczyć ewentualne pęknięcia, w łączenia płyt należy wkleić taśmy wzmacniające.

Płyty OSB

AeroTherm bardzo dobrze przylega do powierzchni wykonanych z wiórów drewnianych. Bardzo ważne jest dobre zagruntowanie powierzchni preparatem At Penetrace. Aby ograniczyć ewentualne pęknięcia, w łączenia płyt należy wkleić taśmy wzmacniające.

Metal

Jeżeli powierzchnia posiada ślady rdzy należy je usunąć stosując przeznaczone do tego preparaty. Powierzchnię należy dobrze wyczyścić i odtłuścić. Jeżeli jest w złym stanie, wskazane jest pomalowanie farbą ochronną do metalu. Następnie zagruntować preparatem At Penetrace, który przed nakładaniem warstwy AeroThermu powinien dobrze wyschnąć.

Drewno

Powierzchnię drewna należy dobrze oczyścić z zabrudzeń i tłuszczy. Jeżeli drewno jest pokryte lakierem, który może zmniejszyć przyczepność warstwy AeroThermu, zaleca się przeszlifowanie powierzchni papierem ściernym. Aby ograniczyć ewentualne pęknięcia, w łączenia desek lub płyt należy wkleić taśmy wzmacniające. Ważne jest dobre zagruntowanie powierzchni preparatem At Penetrace. Jeżeli drewno było barwione bejcą lub innym preparatem tego typu możliwe jest przenikanie pigmentu do gruntu i następnie do warstwy AeroThermu. Wówczas można zeszlifować warstwę zabarwioną lub pokryć powierzchnię farbą zabezpieczającą. W razie wątpliwości dotyczących przebarwień można przeprowadzić eksperyment, nakładając AeroTherm na małej powierzchni.

Płytki ceramiczne

AeroTherm można nakładać na płytki ceramiczne, które są prawidłowo położone i mocno związane z podłożem. Kluczowym elementem jest zapewnienie odpowiedniej przyczepności warstwy. Jeżeli płytki są szkliwione, wówczas zaleca się „zmatowienie” powierzchni np. za pomocą szlifierki kątowej lub zbicie płytek. Przed nałożeniem AeroTherm należy zastosować grunt At Penetrace.

Tapety, raufazy, tapety natryskowe

Jeżeli przyczepność tapety ze ścianą jest słaba (łatwo daje się zerwać, odchodzi w dużych fragmentach), wówczas należy ją usunąć przed nałożeniem AeroThermu. Ścianę należy wyrównać i usunąć klej. Następnie ścianę należy zagruntować gruntem At Penetrace.

Nawet jeżeli tapeta dobrze przylega do ściany, pod wpływem nakładanego AeroThermu przyczepność może się pogorszyć. Ponieważ AeroTherm posiada w swoim składzie wodę, po nałożeniu go na tapetę zostanie ona zawilgocona (chyba że, tapeta nie chłonie wilgoci). Podczas wiązania, AeroTherm kurczy się. Istnieje ryzyko, że wilgotna tapeta może wówczas miejscowo stracić przyczepność do ściany. Warto wykonać niewielką próbkę aplikacji. Po dobrym wyschnięciu trzeba spróbować szpachelką usunąć warstwę AeroThermu. Jeżeli AeroTherm będzie odchodził od ściany razem z tapetą, wówczas zaleca się usunięcie tapety. W razie jakichkolwiek wątpliwości najbezpieczniej jest usunąć tapetę przed nałożeniem AeroThermu.

Pozostałe materiały

Z technologicznego punktu widzenia AeroTherm może być nakładany na każdy rodzaj powierzchni. Ważne są dwa elementy:

 • Podłoże musi być nośne i zwarte. Nie powinno być pokryte warstwą, która źle do niego przylega lub jest uszkodzona, 
częściowo rozwarstwiona, pojawiają się pęcherze, itp.
 • Powierzchnia musi być czysta i odtłuszczona

05.Metody nakładania

Warunki stosowania i czas twardnienia

Zalecana temperatura powietrza i podłoża podczas nanoszenia powinna wynosić od +5°C do +65°C.

Czas schnięcia zależy od wielu czynników: temperatury i wilgotności powietrza i podłoża, chłonności podłoża oraz stopnia rozcieńczenia masy. Średni czas schnięcia wynosi od kilku do 24 godzin. Wysoka wilgotność i niska temperatura mogą wydłużyć czas schnięcia, dlatego przed nałożeniem warstwy wykończeniowej np. farby zaleca się odczekanie min 48 godzin, a przy wysokiej wilgotności i temperaturze poniżej 15°C, 
nawet 72 godziny. W przypadku nałożenia warstwy wykończeniowej np., farby przed upływem tego czasu, może wystąpić spękanie AeroThermu.

Deklarowane najlepsze właściwości termoizolacja uzyskuje po około 14 dniach od aplikacji (utwardzenie, schnięcie i obniżenie chłonności wody).

Rozcieńczanie wodą

AeroTherm jest sprzedawany w postaci gęstej pasty, którą przed nałożeniem należy rozcieńczyć wodą.

Bardzo ważny jest odpowiedni sposób mieszania masy z wodą. Do mieszania należy użyć mieszadła niskoobrotowego z prędkością nie wyższą niż 300 obrotów/minutę. Do tego celu można również wykorzystać wiertarkę lub wkrętarkę z funkcją niskich obrotów z zamontowanym uniwersalnym mieszadełkiem, stosowanym do mieszania farb. Należy mieszać tak długo, aż do uzyskania jednolitej konsystencji masy szpachlowej. Następnie przy użyciu drewnianej szpachelki należy oskrobać ścianki i dno pojemnika, w którym jest mieszany AeroTherm i ponownie dokładnie wymieszać. Mieszanie ze zbyt dużą prędkością może uszkodzić część szklanych mikrogranulek oraz spowodować powstanie dużej ilości drobnych pęcherzyków powietrza, które po wyschnięciu warstwy, mogą osłabić jej skuteczność. Mieszać można również ręcznie, z dużą starannością.

Ilość wody użytej do rozcieńczenia nie ma znaczenia technologicznego i nie wpływa na właściwości warstwy po wyschnięciu. Należy dodać taką ilość wody, aby materiał nie spływał z nakładanej powierzchni, a nakładanie było łatwe i wygodne, w zależności od zastosowanej metody nakładania. Należy uwzględnić również chłonność i gładkość powierzchni np. przy nakładaniu na płytę karton – gips wygodniej jest nakładać nieco gęstszą masę, a w przypadku nowego tynku wapiennego masę rzadszą.

Zaleca się, aby najpierw rozcieńczyć pastę minimalną ilością wody, wykonać próbę nakładania i w razie potrzeby dodawać kolejne, niewielkie porcje wody, aż do uzyskania satysfakcjonującej konsystencji.

Nie zaleca się rozcieńczania całej zawartości całego pojemnika, szczególnie gdy dysponuje się tylko jednym opakowaniem. Warto do innego pojemnika przełożyć część zawartości. Jeżeli masa okaże się zbyt rzadka, wówczas można ją zagęścić, dokładając nierozcieńczoną masę. Stopień rozcieńczenia wodą jest różny w zależności od wybranej metody nakładania AeroThermu. Przybliżony stopień rozcieńczenia (bezpieczniej rozcieńczanie zacząć od trochę mniejszych ilości):

Nakładanie pacą zębatą – 0,04 litra wody na 1 litr AeroThermu
Nakładanie wałkiem – 0,06 litra wody na 1 litr AeroThermu
Nakładanie natryskowe – od 0,5 litra do 0,8 litra wody na 5 litrów AeroThermu

Nakładanie warstwy AeroThermu

Sposób nakładania, szlifowania i wygląd warstwy AeroThermu po nałożeniu jest zbliżony do gładzi gipsowej. Podobnie jak gładź gipsową można go nakładać różnymi metodami: pacą zębatą, wałkiem lub natryskowo.

Dla osób, które chcą nałożyć powłokę we własnym zakresie, a nie mają odpowiedniego doświadczenia wykonawczego, sugeruje się stosowanie metody nakładania wałkiem. Najważniejsze jest to, aby po nałożeniu powstała warstwa o grubości nie mniejszej niż 0,8-1 mm. Należy zwrócić uwagę, aby cała izolowana powierzchnia była pokryta masą szpachlową o odpowiedniej grubości, gdyż jest to gwarancja dobrego działania produktu. Jeśli po nałożeniu powstanie warstwa o mniejszej grubości, może się to zdarzyć np. podczas nadmiernego przeszlifowania warstwy, należy powtórzyć cykl nakładania, tak aby uzyskać finalnie warstwę o grubości 0,8-1 mm. Pomiar grubości warstwy należy wykonać w kilku miejscach poprzez zrobienie rysy w materiale. Głębokość rysy najlepiej zmierzyć przy użyciu bagnecika suwmiarki.

Przy grubości warstwy od 0,8 mm do 1 mm AeroThermem działa optymalnie, gdyż odbija 93% promieniowania cieplnego. Zwiększenie grubości warstwy nie poprawia refleksyjności AeroThermu, a uzyskiwane dodatkowe korzyści związane z oporem cieplnym grubszej warstwy są nieproporcjonalne do poniesionych kosztów. Pod kątem skuteczności AeroThermu można oczywiście zastosować warstwę grubszą, natomiast przede wszystkim nie powinna być ona zbyt cienka.

Nakładanie kolejnych warstw AeroThermu nie wymaga gruntowania.

Nakładanie ręczne pacą zębatą

Przed przystąpieniem do nakładania AeroThermu należy przygotować powierzchnię zgodnie z zaleceniami opisanymi w rozdziale. Przygotowanie powierzchni oraz rozcieńczyć AeroTherm wodą według zaleceń zawartych w punkcie Rozcieńczanie wodą.

Najpierw należy nałożyć odpowiednią ilość masy przy pomocy pacy z zębami o wysokości 6 mm (w przypadku płyt karton – gips 4 mm), a następnie wygładzić ją gładkim brzegiem pacy. W ten sposób nawet na nierównych ścianach powstaje zwarta, około 1-milimetrowa warstwa powłoki. Warstwę należy pozostawić do wyschnięcia, patrz Warunki nakładania i czas twardnienia. Po utwardzeniu należy przeszlifować ją pacą na mokro, gąbką szlifierską lub papierem ściernym (granulacja 240). Należy wykonać pomiar grubości warstwy w kilku miejscach poprzez zrobienie rysy w materiale. Głębokość rysy najlepiej zmierzyć przy użyciu bagnecika suwmiarki. Jeżeli warstwa ma odpowiednią grubość, wystarczy w drugim cyklu pracy skupić się na zabiegach estetycznych polegających na miejscowym szpachlowaniu nierówności. Jeżeli nałożona warstwa jest zbyt cienka, należy nałożyć drugą warstwę.

Przed naniesieniem drugiej warstwy, pierwszą należy delikatnie zwilżyć wodą za pomocą spryskiwacza – dzięki temu woda zawarta w drugiej warstwie nie zostanie zbyt szybko wchłonięta przez wyschniętą warstwę pierwszą. Przed nałożeniem kolejnej warstwy nie należy stosować gruntu.

Jeżeli grubość warstwy jest odpowiednia, można skupić się na czynnościach mających na celu uzyskanie gładkiej i równej powierzchni. W tym celu po przeszlifowaniu należy zwilżyć powierzchnię wodą i następnie zaszpachlować AeroThermem otwory, nierówności i inne wady warstwy. Po wyschnięciu drugiej warstwy należy ją również wyrównać pacą z gąbką na mokro lub pacą z papierem ściernym np. o granulacji od 300 do 600 – im większa granulacja papieru, tym będzie osiągnięta większa gładkość powierzchni. Najlepiej stosować pacę do papieru ściernego z warstwą twardej gąbki. W zależności od potrzeb można zlikwidować ponownie ubytki i nierówności.

UWAGA! Nigdy do szlifowania powierzchni nie należy używać dużych szlifierek mechanicznych do szlifowania gładzi, ponieważ nie pozwalają one na pełną kontrolę grubości warstwy i mogą doprowadzić do nadmiernego jej zeszlifowania. Można ewentualnie stosować małe urządzenia szlifujące, które pozwalają zachować pełną kontrolę docisku.

Przed pokryciem AeroThermu farbą, tapetą lub innym materiałem, należy zagruntować go gruntem wysokiej jakości np. At Penetrace, aby zmniejszyć chłonność i poprawić przyczepność do warstwy AeroThermu.

Sposób nakładania AeroThermu pacą zębatą:

Nakładanie wałkiem malarskim

Przed przystąpieniem do nakładania AeroThermu należy przygotować powierzchnię zgodnie z zaleceniami opisanymi w rozdziale. Przygotowanie powierzchni oraz rozcieńczyć AeroTherm wodą według zaleceń zawartych w punkcie Rozcieńczanie wodą.

Nakładanie AeroThermu wałkiem jest bardziej czasochłonne, ale dla osób, które nie mają odpowiedniego doświadczenia w pracy z pacą zębatą może okazać się metodą prostszą do zastosowania. Ściana powinna być równa i gładka, gdyż warstwa nakładana wałkiem nie zamaskuje ewentualnych niedoskonałości.

Najlepiej używać wałka malarskiego z twardej gąbki lub pianki, przeznaczonego do nakładania farb strukturalnych lub wałka przeznaczonego do nakładania gładzi gipsowych. W jednym cyklu nakładania, w zależności od gęstości masy, można nałożyć warstwę od 0,2 mm do 0,4 mm. Tak więc cykl pracy należy powtórzyć parę razy. Przed nakładaniem kolejnej warstwy, wcześniejsza musi dobrze wyschnąć, patrz Warunki nakładania i czas twardnienia. Jeżeli pracę rozpocznie się zbyt wcześnie, wówczas wałek może odrywać fragmenty wcześniejszej powłoki. Przed naniesieniem kolejnej warstwy, poprzednią można delikatnie zwilżyć spryskiwaczem, aby nie wchłonęła ona wilgoci z nowej warstwy. Cykl pracy należy powtarzać tyle razy, aż warstwa osiągnie zalecaną grubość około 1 mm.

Nakładanie przy użyciu wałka zawsze pozostawia widoczną strukturę powierzchni. Im wałek będzie posiadał dłuższy włos, tym struktura powierzchni będzie bardziej nierówna. Stosując wałek z twardej gąbki, struktura będzie najbardziej wyrównana. Aby osiągnąć jeszcze gładszą powierzchnię, można po około 10 minutach od naniesienia warstwy wykonać szybkie pociągnięcia zwilżonym wodą wałkiem od góry do dołu wzdłuż całej powierzchni. Należy przy tym uważać, żeby docisk wałka nie był zbyt duży, gdyż może to spowodować zmianę grubości warstwy. W celu osiągnięcia całkiem gładkiej powierzchni można po wyschnięciu warstwy wyrównać ją pacą z gąbką na mokro lub papierem ściernym (najlepiej stosować pacę do papieru ściernego z warstwą twardej gąbki) np. o granulacji od 300 do 600 – im większa granulacja papieru, tym będzie osiągnięta większa gładkość powierzchni. W zależności od potrzeb można zlikwidować ponownie ubytki i nierówności.

UWAGA! Nigdy do szlifowania powierzchni nie należy używać dużych szlifierek mechanicznych do szlifowania gładzi, ponieważ nie pozwalają one na pełną kontrolę grubości warstwy i mogą doprowadzić do nadmiernego jej zeszlifowania. Można ewentualnie stosować małe urządzenia szlifujące, które pozwalają zachować pełną kontrolę docisku.

Przed pokryciem AeroThermu farbą, tapetą lub innym materiałem, należy zagruntować go gruntem wysokiej jakości np. At Penetrace, aby zmniejszyć chłonność i poprawić przyczepność do warstwy AeroThermu.

Sposób nakładania AeroThermu wałkiem:

Nakładanie natryskowe

Przed przystąpieniem do nakładania AeroThermu należy przygotować powierzchnię zgodnie z zaleceniami opisanymi w rozdziale. Przygotowanie powierzchni oraz rozcieńczyć AeroTherm wodą według zaleceń zawartych w punkcie Rozcieńczanie wodą.

Nakładanie przy pomocy niskociśnieniowego agregatu natryskowego jest sposobem pozwalającym w krótkim czasie pokryć duże powierzchnie. Zaleca się również stosowanie tej metody do izolacji powierzchni o skomplikowanych, niepłaskich kształtach. Należy stosować wyłącznie agregaty niskociśnieniowe – ciśnienie robocze rozpylania nie może przekraczać 5 MPa. Stosowanie wyższych ciśnień może spowodować częściowe zniszczenie szklanych mikrogranulek i przez to pogorszenie właściwości materiału. W celu osiągnięcia grubości warstwy około 1 mm przeważnie konieczne jest dwukrotne powtórzenie natrysku. Przed nakładaniem kolejnej warstwy, wcześniejsza musi dobrze wyschnąć, patrz Warunki nakładania i czas twardnienia. Przed rozpoczęciem kolejnego natrysku, poprzednią warstwę można delikatnie zwilżyć spryskiwaczem, aby nie wchłonęła ona wilgoci z nowej warstwy.

Faktura powierzchni osiągana tą metodą natryskową jest typowa dla tego typu technologii – tzw. skórka pomarańczy. W celu osiągnięcia całkiem gładkiej powierzchni, można po wyschnięciu warstwy, wyrównać ją pacą z gąbką na mokro lub papierem ściernym (najlepiej stosować pacę do papieru ściernego z warstwą twardej gąbki) np. o granulacji od 300 do 600 – im większa granulacja papieru, tym będzie osiągnięta większa gładkość powierzchni. W zależności od potrzeb można zlikwidować szpachelką ewentualne ubytki i nierówności.

UWAGA! Nigdy do szlifowania powierzchni nie należy używać dużych szlifierek mechanicznych do szlifowania gładzi, ponieważ nie pozwalają one na pełną kontrolę grubości warstwy i mogą doprowadzić do nadmiernego jej zeszlifowania. Można ewentualnie stosować małe urządzenia szlifujące, które pozwalają zachować pełną kontrolę docisku.

Przed pokryciem AeroThermu farbą, tapetą lub innym materiałem, należy zagruntować go gruntem wysokiej jakości np. At Penetrace, aby zmniejszyć chłonność i poprawić przyczepność do warstwy AeroThermu.

Mycie narzędzi

Narzędzia należy myć wodą. Również zaschnięty materiał na narzędziach można bez problemu umyć ciepłą wodą.

06.Przechowywanie i zasady BHP

Transport i przechowywanie

Podczas transportu i przechowywania temperatura powinna wynosić od +5°C do +25°C. Przechowywać w zacienionym, chłodnym pomieszczeniu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i wysokimi temperaturami. Gwarancja używalności wynosi 2 lata od daty produkcji, pod warunkiem przechowywania w zamkniętych oryginalnych opakowaniach w opisanych wyżej warunkach. Po otwarciu pojemnika, jeśli część nierozcieńczonej masy zostanie niezużyta, należy dokładnie oskrobać ścianki i powierzchnię masy wyrównać na płasko tak, aby jej powierzchnia wysychania była jak najmniejsza. Dobrze zamknięty pojemnik należy przechowywać w warunkach, które ograniczą szybkość wysychania – chłodne miejsca, nienarażone na działanie promieni słonecznych. Czas przydatności do użycia tak przechowywanej masy w dużym stopniu zależy od warunków przechowywania oraz ilości pozostałego materiału (im mniej, tym szybciej wyschnie) i może wynosić od kilku tygodni do kilku miesięcy. Gdy po otwarciu pojemnika na powierzchni masy nie widać zastygłej warstwy „kożucha”, masa AeroTherm nadaje się do użycia. Po rozcieńczeniu wodą materiał należy zużyć w jak najkrótszym czasie.

Uwaga!! AeroTherm należy chronić przed zamarznięciem.

AeroTherm jest rozcieńczany wodą, dlatego podczas mrozu może zamarznąć. Skutkiem zamarznięcia będzie powstanie grudek i wtrąceń, a masa straci swoją jednolitą, kremową konsystencję. Taki materiał nie nadaje się do zastosowania. Ewentualne wątpliwości dotyczące przemrożenia materiału np. podczas transportu rozstrzyga fakt pojawienia się lub nie grudek i wtrąceń.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Produkt nie jest klasyfikowany ani oznaczany jako produkt niebezpieczny dla zdrowia. Podczas pracy należy zapewnić odpowiednią wentylacją pomieszczenia. Należy stosować środki ochrony indywidualnej. W trakcie pracy nie jeść posiłków, nie pić i nie palić papierosów. Podczas natrysku i szlifowania zawsze należy używać masek ochronnych i okularów. 
W sytuacji przypadkowego dostania się produktu do oczu należy obficie przepłukać je wodą. Po pracy umyć ręce 
ciepłą wodą z mydłem i nasmarować skórę odpowiednimi środkami regenerującymi. W sytuacjach budzących 
wątpliwości skontaktować się prewencyjnie z lekarzem.

Gospodarka odpadami

Opakowanie przed wyrzuceniem musi być całkowicie puste. Puste opakowania należy traktować jako odpady komunalne. Po odpowiednim oczyszczeniu opakowania mogą zostać poddane recyklingowi. Utylizację należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie środowiska. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z odpowiednimi władzami od ochrony środowiska.