Produkt

01.Jak działa AeroTherm?

Jak to możliwe, że warstwa o grubości 1 mm ma taką skuteczność?

Przeważnie pierwsze skojarzenia związane z izolacją budynków przywodzą na myśl styropian, wełnę mineralną lub pianę PUR. Wszystkie te materiały działają na zasadzie oporu cieplnego – bardzo słabo przewodzą ciepło. Zwiększanie grubości warstwy przekłada się na lepszy efekt izolacyjny. Obecnie stosuje się docieplenia o grubości 20-30 cm. Przy tym porównaniu warstwa izolacyjna
o grubości 1mm może budzić zrozumiałe wątpliwości. Porównanie grubości dociepleń w tym przypadku nie ma jednak sensu, gdyż sposób działania AeroThermu jest zupełnie inny.

AeroTherm działa na zupełnie innej zasadzie niż tradycyjne izolatory.

AeroTherm odbija i rozprasza ciepło rozchodzące się w postaci promieniowania cieplnego. Dzięki temu ogranicza ucieczkę ciepła i podnosi temperaturę na ścianie. Poprawia się komfort cieplny w pomieszczeniu oraz spadają rachunki za ogrzewanie.

Od lat 90-tych standardem są tzw. „ciepłe” szyby w oknach. Na powierzchni szyb napylone są specjalne powłoki niskoemisyjne, które są niewidoczne dla oka, natomiast odbijają promieniowanie cieplne. Przy grubości poniżej 1 mikrometra nawet o 70% ograniczają straty ciepła. Mechanizm działania AeroThermu można porównać właśnie do działania szyb energooszczędnych.

Jakie efekty osiągnie się, ocieplając budynek tradycyjnym izolatorem od zewnątrz?

Ograniczy się ucieczkę ciepła i ściana będzie cieplejsza od środka. Identyczne rezultaty przyniesie zastosowanie od wewnątrz warstwy AeroThermu, tylko zostaną one osiągnięte innymi metodami.

Porównując AeroTherm do tradycyjnych izolatorów oporowych należy wziąć pod uwagę jeszcze jeden, kluczowy aspekt. Tradycyjne izolacje są zaprojektowane do ocieplania budynków od zewnątrz. Zastosowanie ich od środka wiąże się z dużym ryzykiem powstania grzyba. AeroTherm nie tylko nie prowokuje grzyba, ale bardzo skutecznie go eliminuje.

Największy błąd przy ocieplaniu ścian od środka

AeroTherm to nie są żadne „czary–mary” (cytat klientów). To nowoczesny, w pełni bezpieczny materiał wykorzystujący nanotechnologię – zobacz poniższą prezentację. Mamy świadomość, że nie każdy nasz Klient jest inżynierem budownictwa, dlatego materiał jest przedstawiony w sposób obrazowy i uproszczony.

Filary skuteczności

Poznaj trzy powody, które decydują o niezwykłych właściwościach AeroThermu:

1. Odbija ciepło, które rozchodzi się w postaci promieniowania – mniej ciepła ucieka przez ścianę.

2. Podnosi się temperatura na ścianie – zwiększa komfort 
cieplny pomieszczenia i zapobiega powstawaniu grzyba.

3. Posiada w swoim składzie aerożel – najlepszy znany izolator na świecie. Dzięki niemu AeroTherm posiada unikalne właściwości.

Ściana z AeroTherm
1 / 9

Promieniowanie cieplne

Duża część ciepła w pomieszczeniu rozchodzi się w postaci promieniowania cieplnego, czyli podczerwieni. Promieniowanie cieplne jest emitowane nie tylko przez grzejniki. Podczas ogrzewania pomieszczenia nagrzewają się elementy konstrukcyjne budynku, meble i inne wyposażenie. Nadmiar ciepła jest przez nie oddawany również w postaci promieniowania.

Zgodnie z zasadami fizyki ciepło zawsze przemieszcza się od ośrodka ciepłego do zimnego. Czasami mówi się potocznie, że „zimno wchodzi przez ścianę”, ale w rzeczywistości, w zimie, ciepło zawsze próbuje wydostać się z budynku na zewnątrz. Zimna ściana przejmuje energię promieniowania i następnie ciepło „ucieka” na zewnątrz.

Istota działania AeroThermu polega na tym, żeby odbić promieniowanie cieplne, zanim jego energię pochłonie zimna ściana.

Ściana bez AeroTherm
2 / 9

Budowa AeroThermu

AeroTherm to nowatorska, termoaktywna masa szpachlowa nowej generacji, w której zastosowano unikatowe połączenie mikrosfer szklanych 3M oraz aerożelu.

AeroTherm osiąga wszystkie swoje właściwości już przy grubości warstwy 1 mm.

Sposób nakładania i obróbki jest prosty – analogiczny do nakładania gładzi gipsowej. Nie wymaga specjalistycznych kompetencji i narzędzi. Stosując się do instrukcji AeroTherm może nałożyć osoba, która nie posiada doświadczenia budowlanego.

Optymalna grubość warstwy
3 / 9

Mikrosfery 3M

Mikrosfery szklane o średnicy kilku mikrometrów są wykonane ze szkła technicznego i wypełnione bardzo rozrzedzonym powietrzem. Opracował je słynący z innowacyjności koncern 3M.

Ponieważ mikrosfery mają średnicę zbliżoną do długości fal cieplnych, stanowią dla nich pułapkę. Strumień ciepła uwięziony w sferze zostaje w większości odbity, a częściowo rozproszony. Jeśli stężenie mikrosfer jest odpowiednio duże, to mogą odbić i rozproszyć nawet 93% promieniowania.

1 mm AeroThermu odbija nawet do 93% promieniowania cieplnego.

Mikrosfera M3
4 / 9

Aerożel

Drugim kluczowym składnikiem AeroThermu jest aerożel, którego strukturę tworzy spieniona krzemionka. Na jego masę składa się aż w 90-99,8% 
powietrze. Aerożel jest obecnie najlepszym znanym izolatorem na świecie. Dzięki niemu AeroTherm posiada unikalne właściwości. Aerożel stanowi osnowę, w której są umieszczone mikrosfery 3M. Budowa aerożelu ułatwia rozchodzenie się odbitych fal cieplnych. Ma to kluczowe znaczenie dla skuteczności działania materiału.

Producent AeroThermu testował również rozwiązania, w których jako osnowa do mikrosfer 3M zastosowane były inne materiały, np. polimery. Wyniki badań jednoznacznie wykazały, że zastosowanie aerożelu zdecydowanie poprawia skuteczność warstwy.

Zastosowanie aerożelu wyróżnia AeroTherm spośród innych materiałów dostępnych na rynku.

Optymalna grubość warstwy
5 / 9

Opis zjawiska

Promieniowanie cieplne dociera do powierzchni mikrosfery 3M. Część jest odbita, natomiast część przenika przez ścianki. Rozproszony strumień ciepła natrafia na kolejną mikrosferę, gdzie ponownie część zostaje odbita, a część rozproszona. Zjawisko powtarza się wielokrotnie przy kolejnych warstwach.

Ze względu na liczbę mikrosfer większość promieniowania jest stopniowo rozpraszana i zostaje zgromadzona w cienkiej warstwie powłoki AeroTherm. 
Podnosi się temperatura na powierzchni.

Skoncentrowane w ten sposób promieniowanie podczerwone jest następnie w dużej części zwracane do wewnątrz pomieszczenia. Proces ten odbywa się z prędkością światła.

Powłoka AeroThermu o grubości 1 mm jest w stanie odbić do 93% promieniowania. Zwiększenie grubości warstwy nie poprawia skuteczności.

Opis zjawiska
6 / 9

Opór cieplny

Tradycyjne materiały izolacyjne działają na zasadzie oporu cieplnego. Ich skuteczność określa współczynnik przewodnictwa cieplnego λ. Im mniejsza wartość współczynnika, tym skuteczniejsza izolacja.

Sposób działania AeroThermu opiera się na opisanym wcześniej mechanizmie odbijania i rozpraszania promieniowania cieplnego. Jednak zastosowanie w składzie aerożelu spowodowało, że współczynnik λ AeroThermu jest bardzo dobry i wynosi 0,047 W/m²K.

Zważywszy jednak na grubość 1 mm, opór cieplny warstwy nie odgrywa znaczącej roli.

Optymalna grubość warstwy
7 / 9

Optymalna grubość warstwy

Czy można i czy warto nakładać warstwę AeroThermu grubszą niż 1 mm?

Skuteczność związana z odbiciem ciepła nie zwiększa się wraz z grubością warstwy powyżej 1 mm. Zwiększa się opór cieplny, ale jego znaczenie jest niewielkie.

Zwiększenie grubości warstwy AeroThermu oczywiście nie zaszkodzi, niesie nawet drobne korzyści, ale jest nieopłacalne ekonomicznie.

Warto natomiast zadbać o to, żeby warstwa nie była zbyć cienka.

Optymalna grubość warstwy
8 / 9

Najwyższy poziom bezpieczeństwa

AeroTherm jest materiałem w pełni bezpiecznym dla zdrowia. Nie zawiera żadnych szkodliwych substancji, jest chemicznie obojętny, przez co nie wchodzi w reakcje z innymi materiałami, nie promieniuje.

Gwarancją najwyższego poziomu bezpieczeństwa jest Świadectwo Instytutu Zdrowia. Na podstawie badań AeroTherm jest dopuszczony do zastosowania wewnątrz budynków oraz spełnia wymogi na pośredni kontakt z żywnością. Oznacza to, że nawet przypadkowe dostanie się do pokarmu, nie stwarza zagrożenia dla zdrowia.

AeroTherm jest również bezpieczny w razie pożaru. Jego klasa reakcji na ogień została oznaczona jako A2–s2,d0. Oznacza to, że jest to materiał niepalny, nie przyczynia się do rozwoju pożaru i nawet w warunkach pożaru rozwiniętego nie zapala się, nie wydziela ciepła, dymu ani płonących kropel lub cząstek.

Pobierz PDF
Dokument
9 / 9

02.Ocieplanie ścian od wewnątrz

Co zrobić, jeżeli ocieplenie ścian od zewnątrz jest niemożliwe? W takich sytuacjach najlepszym rozwiązaniem jest ocieplenie budynku od wewnątrz. Trzeba to jednak zrobić w sposób bezpieczny, który pozwala uniknąć pułapek. Nieodpowiednio dobrane rozwiązanie może spowodować dużo problemów i w przyszłości wygenerować poważne koszty.

Ocieplanie ścian od środka jest problemem dużo bardziej skomplikowanym, niż w przypadku izolacji od zewnątrz. Analizując sytuację wyłącznie pod kątem ucieczki ciepła z pomieszczenia, wystarczy na powierzchni ściany od wewnątrz przykleić warstwę styropianu, wełny, pianę PUR lub jakiś rodzaj płyt docieplających. Niestety jest jeszcze drugi czynnik, który bardzo komplikuje sytuację. Chodzi o parę wodną, która również dyfunduje (przenika) do wnętrza ściany i w pewnych warunkach ulega skraplaniu. Przy zastosowaniu od wewnątrz tradycyjnych izolatorów następuje przesunięcie punktu rosy oraz strefy przemarzania ściany w kierunku wnętrza pomieszczenia.
Może to doprowadzić do poważnego zagrzybienia.

 

Największy błąd popełniany przy ocieplaniu ścian od środka

 

Użycie tradycyjnych materiałów do izolacji ścian od wewnątrz wiąże się z dużym ryzykiem. AeroTherm został specjalnie zaprojektowany do ocieplania ścian od środka pomieszczenia. Nie tylko nie prowokuje grzyba, ale eliminuje przyczyny jego powstawania. Jest bardzo skutecznym, bezpiecznym i ekonomicznym rozwiązaniem docieplania pomieszczeń od środka.

 • AeroTherm odbija nawet do 93% promieniowania cieplnego – mniej ciepła ucieka przez ścianę. Dzięki temu można ograniczyć rachunki za ogrzewanie.

 • Część odbijanego ciepła rozprasza się na powierzchni AeroThermu. Podnosi się temperatura ściany. Zwiększa to komfort cieplny i zapobiega kondensacji pary wodnej. Dzięki temu AeroTherm likwiduje przyczyny powstawania grzyba.

 • AeroTherm chroni przed przesunięciem punktu rosy i strefy przemarzania wewnątrz ściany – jest bezpieczny. To różni go od tradycyjnych izolatorów, które radykalnie zwiększają ryzyko zagrzybienia.

 • Zdecyduj się na AeroTherm. Zobacz, co się stanie, gdy na zimną ścianę nałoży się 1 mm AeroThermu.

  AeroTherm odbija ciepło i podnosi temperaturę na ścianie.

  W skład AeroThermu wchodzą mikrosfery 3M oraz aerożel. Dzięki temu 1 mm warstwa materiału odbija aż 93% promieniowania cieplnego. Ponieważ mniej ciepła ucieka z pomieszczenia, temperatura powietrza podnosi się przy takiej samej intensywności ogrzewania. AeroTherm część ciepła rozprasza na powierzchni, co powoduje wzrost temperatury na ścianie. Ze szczegółami budowy AeroThermu oraz mechanizmami jego oddziaływania na promieniowanie cieplne można zapoznać się w materiale:

  Jak działa AeroTherm?

  Dwa opisane wyżej zjawiska znacząco zmieniają komfort cieplny w pomieszczeniu i pozwalają obniżyć koszty ogrzewania. Poniżej przeanalizujemy sytuację, gdy ściana jest zimna i następnie pokażemy co się zmieni po nałożenie AeroThermu.

  Ściana z AeroTherm
  1 / 14

  Zimna ściana bez ocieplenia

  Schemat przedstawia przykładową sytuację, która pozwoli nam przyjrzeć się mechanizmowi ucieczki ciepła przez zimną, nieocieploną ścianę.

  Przyjęte założenia:

  • jest zima, na zewnątrz jest mróz -10°C
  • w pomieszczeniu, 2 metry od ściany, mamy satysfakcjonującą temperaturę np. +22°C
  • niestety ściana jest słabo docieplona, dlatego na jej powierzchni
mamy temperaturę tylko +13°C
  • temperatura ściany od zewnątrz wynosi -6°C
  Zimna ściana bez ocieplenia
  2 / 14

  Rozkład temperatury przy zimnej ścianie

  Zgodnie z zasadami fizyki ciepło zawsze przemieszcza się od ośrodka ciepłego do zimnego. Czasami mówi się potocznie, że „zimno wchodzi do domu”, ale w rzeczywistości, w zimie ciepło zawsze próbuje wydostać się z budynku na zewnątrz.

  Zbliżając się do zimnej ściany, temperatura powietrza spada.

  Bezpośrednio przy ścianie, w odległości około 3 mm, następuje dodatkowy, gwałtowny spadek temperatury. W tej strefie ściana intensywnie odbiera ciepło z pomieszczenia.

  Rozkład temperatury przy zimnej ścianie
  3 / 14

  Ucieczka ciepła przez ścianę

  Zimna ściana przejmuje energię cieplną i odprowadza ją na zewnątrz.

  Temperatura w przekroju muru zmienia się – od strefy ciepłej, przyległej do powierzchni wewnętrznej, do zimnej, w przypadku mrozu przemarzniętej strefy zewnętrznej.

  W naszym przypadku temperatury na powierzchni ściany wynoszą odpowiednio +13°C i -6°C. Oznacza to, że około 1/3 grubości ściany od strony zewnętrznej jest przemarznięta.

  Ucieczka ciepła przez ścianę
  4 / 14

  Rozkład temperatur po nałożeniu AeroThermu

  Zakładamy, że po nałożeniu AeroThermu pomieszczenie jest ogrzewane w takim samym stopniu jak wcześniej.

  Część ciepła jest odbita od AeroThermu, więc w pomieszczeniu zostaje go więcej. Temperatura powietrza zwiększa się z +22°C do +24°C.

  AeroTherm część ciepła rozprasza na powierzchni, dlatego temperatura na ścianie podnosi się od 2 nawet do 5°C. W naszym przykładzie przyjmijmy wzrost o 3°C z +13°C na ścianie zimnej do +16°C na ścianie z AeroThermem.

  Rozkład temperatur
  5 / 14

  AeroTherm ogranicza zjawisko „ciągnięcia zimnem od ściany”

  Zbliżając się do ściany, temperatura spada znacznie wolniej niż w przypadku ściany nieocieplonej.

  AeroTherm skutecznie ogranicza zjawisko nazywane potocznie „ciągnięciem od ściany”. Ma to szczególne znaczenie w sytuacji, gdy przy ścianie jest ustawione np. łóżko lub biurko do pracy.

  Komfort przebywania w pobliżu ściany znacząco się poprawia.

  Ograniczenie zjawiska “ciągnięcie zimna od ściany”
  6 / 14

  Znaczenie aerożelu

  Ważnym składnikiem AeroThermu jest aerożel, czyli najlepszy obecnie znany izolator. Dzięki niemu nawet milimetrowa powłoka posiada relatywnie duży opór cieplny (słabo przewodzi ciepło) i powoduje spadek temperatury o kilka stopni. Ważne jest to, że temperatura pod AeroThermem na ścianie właściwej (+11°C) tylko nieznacznie różni się od temperatury ściany bez AeroThermu (+13°C). W naszym przykładzie różnica wynosi 2°C.

  Dzięki temu AeroTherm jest w pełni bezpieczny pod względem sytuacji wilgotnościowej wewnątrz ściany. Zastosowanie od środka grubszych warstw izolacji (np. styropianu, płyt izolacyjnych, wełny mineralnej, itp.) powoduje przesunięcie punktu rosy oraz strefy przemarzania w kierunku wnętrza pomieszczenia. Może to być źródłem poważnych problemów związanych z zagrzybieniem ścian.

  Największy błąd popełniany przy ocieplaniu ścian od środka
  Znaczenie aerożelu
  7 / 14

  Mniej ciepła ucieka przez ścianę

  Ściana przejmuje ciepło i odprowadza je na zewnątrz. Przy zastosowaniu od wewnątrz AeroThermu temperatura na powierzchni zewnętrznej ściany (-8°C) jest niższa niż w przypadku ściany niedocieplonej (-6°C). W naszym przykładzie różnica wynosi 2°C.

  Wynika to z faktu, że na skutek działania AeroThermu mniej ciepła zostaje przejęte przez ścianę.

  Skutek działania AeroThermu
  8 / 14

  Komfort cieplny – od czego zależy?

  Komfort cieplny to stan, w którym człowiek nie odczuwa uczucia gorąca, ani zimna. Jego organizm znajduje się w stanie zrównoważonego bilansu cieplnego. Określając optymalne warunki termiczne w pomieszczeniu, często ograniczamy się do temperatury powietrza. Mówimy np. że najlepiej czujemy się w temperaturze 22°C.

  Okazuje się, że na komfort cieplny bardzo duży wpływ ma również temperatura powierzchni ścian.

  Wykres Köeniga pokazuje, jak temperatura powietrza i ścian wpływają na odczuwalny komfort cieplny.

  Wykres Koeniga
  9 / 14

  Komfort cieplny przy zimnej ścianie

  Przyjrzyjmy się analizowanemu wcześniej przykładowi zimnej ściany. We wnętrzu pomieszczenia jest temperatura powietrza +22°C. Temperatura ściany wynosi +13°C.

  Z wykresu Köeniga wynika, że komfort cieplny w tym pomieszczeniu nie jest osiągnięty. Pomimo nakładów na ogrzewanie będzie odczuwalny chłód.

  Wykres Koeniga
  10 / 14

  Komfort cieplny po nałożeniu AeroThermu

  Teraz zobaczmy, jak na komfort cieplny wpłynęło nałożenie AeroThermu. We wnętrzu pomieszczenia temperatura powietrza wzrasta do +24°C, a temperatura ściany do +16°C.

  Po nałożeniu AeroThermu w pomieszczeniu osiągnięty zostaje wysoki poziom komfortu cieplnego. Gdy ściany są zimne, to nawet przy zwiększaniu ogrzewania w pomieszczeniu jest chłodno, a okres zimowy wiąże się z dużym dyskomfortem termicznym.

  AeroTherm wyraźnie poprawia komfort cieplny w pomieszczeniu, co przekłada się na poprawę jakości życia.

  Wykres Koeniga
  11 / 14

  Jakie oszczędności daje AeroTherm?

  Z wykresu Köeniga wynika, że po zastosowaniu AeroThermu, można obniżyć temperaturę powietrza w pomieszczeniu o 3°C, nadal zachowując komfort cieplny. Stanowi to 13,6% nakładów ciepła, które było wykorzystywane do osiągnięcia temperatury +22°C w pomieszczeniu przed nałożeniem AeroThermu.

  Zastosowanie AeroThermu spowodowało osiągnięcie komfortu cieplnego w pomieszczeniu przy równoczesnym ograniczeniu wydatków na ogrzewanie o 13,6%.

  Wykres Koeniga
  12 / 14

  AeroTherm obniża rachunki

  Duża grupa naszych klientów posiada w pomieszczeniu komfortowe warunki cieplne. Na wykresie Köeniga przykładowo ich sytuację przedstawi kropka w kolorze niebieskim.

  Ich celem jest ograniczenie kosztów ogrzewania. AeroTherm podnosi temperaturę powietrza w pomieszczeniu oraz temperaturę przy ścianie. Czerwona kropka na wykresie określa sytuację po nałożeniu AeroThermu.

  Zielona strzałka pokazuje, jakie są możliwości ograniczenia temperatury powietrza przy jednoczesnym zachowaniu komfortu cieplnego. Z badań wynika, że stosując AeroTherm można ograniczyć koszty ogrzewania od kilkunastu, nawet do 25%.

  Skuteczność AeroThermu
  Wykres Koeniga
  13 / 14

  Zobacz badania

  Powyższa analiza prezentuje mechanizm działania AeroThermu na przykładowym modelu. W rzeczywistości każde pomieszczenie ma inną specyfikę. Sposób działania AeroThermu pozostaje taki sam, lecz parametry mogą się od siebie różnić.

  Wpływ na osiągnięte wyniki ma wiele czynników takich jak rodzaj ściany, temperatura na dworze, jakość stolarki otworowej, wentylacji, izolacyjność podłogi i stropu.

  AeroThermu został gruntownie przebadany pod kątem skuteczności w różnych warunkach. Zachęcamy do zapoznania się z wynikami badań skuteczności.

  Skuteczność AeroThermu
  
  
  Badania, certyfikaty, nagrody
  Pobierz PDF
  Zobacz badania
  14 / 14

  03.Skuteczność AeroThermu

  Badania TZUS dowiodły, że z zastosowania warstwy AeroTherm wynikają następujące korzyści:

   1. Oszczędność energii cieplnej w badanym okresie wyniosła średnio 18%

  • Największa dobowa oszczędność energii cieplnej to 28,3% i było to pierwszej doby od rozpoczęcia grzania
  • Najmniejsza dobowa oszczędność wyniosła 12,5%
  • Jako ciekawostkę można podać, że rekordowa oszczędność godzinowa wyniosła aż 46,5%
  • Oczywistą korzyścią jest to, że przy zużyciu mniejszej energii można utrzymać tę samą temperaturę powietrza

  2. Zastosowanie AeroThermu skróciło o 27% czas nagrzewania pomieszczenia od temperatury 15°C do 23°C

  • Można na termostacie ustawić późniejszą godzinę rozpoczęcia grzania i w ten sposób zaoszczędzić sporo energii
  • Jest to szczególnie ważna zaleta w przypadku pomieszczeń, które nie wymagają ciągłego, intensywnego ogrzewania 
np. pokoje dla gości, domki sezonowe, pokoje hotelowe, itp

  3. Czas wychłodzenia pomieszczenia z AeroThermem o 3°C wydłużył się aż o 85%, czyli prawie dwukrotnie

  • Umożliwia to znacznie skrócenie czasu grzania na termostacie
  • W okresie jesieni i na wiosnę często zdarza się, że w dzień temperatura jest relatywnie wysoka, natomiast w nocy mocno się wychładza. Przy słabo ocieplonych pomieszczeniach, aby utrzymać komfort cieplny, konieczne jest włączenie ogrzewania. 
Znaczące ograniczenie tempa wychładzania przez AeroTherm eliminuje potrzebę dogrzewania. W naszym klimacie  przekłada się to na skrócenie sezonu grzewczego o kilka, a czasem nawet kilkanaście tygodni

  4. Efekt konwekcji jest ograniczony o 30%

  • Rozkład temperatur w pomieszczeniu jest bardziej równomierny. Mniej pieniędzy traci się na ogrzewanie powietrza 
pod sufitem i większa jego część jest w strefie użytkowej
  • Komfort cieplny w pomieszczeniu jest znacznie wyższy. Mniej kurzu, pyłków i roztoczy jest unoszonych 
w powietrzu przez konwekcyjny ruch powietrza

  5. Temperatura przy ścianach w pomieszczeniu z warstwą AeroTherm jest wyższa nawet do 4°C

  • Znacząco poprawia to komfort cieplny pomieszczenia i pozwala obniżyć temperaturę powietrza nawet o kilka stopni
  • Eliminuje efekt „ciągnięcia od ściany”

  6. AeroTherm działa progresywnie, tzn. im niższa temperatura na dworze, tym jego skuteczność rośnie.

  • Podczas całego okresu badawczego najniższa temperatura powietrza na zewnątrz tylko przez krótki okres spadła poniżej 
zera i osiągnęła minimalną wartość -2°C. W ciągu dnia dochodziła do 10°C
  • Gdyby badania odbywały się podczas dużych mrozów wówczas mierzone oszczędności byłyby większe

  7. Zmniejszenie wydajności źródła ciepła o 35% dla źródeł promieniujących
 i o 26% dla źródeł konwencjonalnych przy utrzymaniu komfortu cieplnego

  • Jeżeli obecne źródło ciepła ma zbyt małą wydajność (odpowiednio do 35% i 26%) co nie pozwala osiągnąć komfortu cieplnego 
w budynku, zastosowanie AeroThermu powinno wyeliminować ten problem bez konieczności zmiany źródła ciepła na wydajniejsze
  • Stosując AeroTherm można zastosować źródło ciepła o mniejszej wydajności (odpowiednio do 35% i 26%), czyli tańsze, nie tracąc komfortu cieplnego. Jest to inny sposób badania, który pokazuje realne oszczędności ciepła związane z zastosowaniem AeroThermu

  Oceniając efektywność AeroThermu powinno się wziąć pod uwagę wszystkie powyższe elementy równocześnie.

  Koszt AeroThermu w porównaniu do innych metod docieplania jest niski, dlatego część klientów traktuje jego zakup jako rodzaj eksperymentu.

  Z satysfakcją i radością dowiadujemy się, że są bardzo pozytywnie zaskoczeni skutecznością jego działania. Nie spodziewali się, że warstwa 1 mm da takie efekty. Często odbywamy takie przyjemne rozmowy podczas przyjmowania zamówień na kolejną partię produktu.

  Porównanie AeroThermu do styropianu

  Ponieważ materiały te działają na zupełnie innych zasadach, precyzyjna odpowiedź nie jest możliwa. Dodatkowo komplikuje ją fakt, że każdy budynek ma swoją specyfikę. Duży wpływ na skuteczność AeroThermu ma również temperatura na zewnątrz – im zimniej, tym skuteczność lepsza.

  Porównując samo ograniczenie ucieczki ciepła przez przegrodę można porównać 1mm AeroThermu do 5-8 cm styropianu. Dodatkowymi atutami na korzyść AeroThermu jest „efekt ciepłej ściany”, obniżenie konwekcji, szybsze nagrzewanie oraz wolniejsze wychładzanie pomieszczeń. Można więc doszacować jeszcze 2-3 cm. Należy podkreślić, że stosowanie styropianu od wewnątrz wiąże się z dużym ryzykiem powstania grzyba, natomiast AeroTherm go eliminuje.

  Efekt izolacji AeroThermu można porównać do efektu, jaki daje 8-10 cm styropianu.

  Zobacz, w jaki sposób badano AeroTher w notyfikowanym instytucie TZUS.

  Badania i skuteczność

  Parametry AeroThermu prezentowane na tej stronie są wynikiem licznych badań. Poniżej zaprezentujemy dwa najważniejsze, które udowadniają skuteczność tego materiału:

  Badanie 1
  Odpowiada na pytanie, jaką oszczędność ciepła można uzyskać dzięki zastosowaniu AeroThermu i jak zmienia się rozkład temperatur w pomieszczeniu.

  Badanie 2
  Odpowiada na pytanie, o ile można obniżyć wydajność urządzenia grzewczego dzięki zastosowaniu AeroThermu w celu otrzymania takiego samego komfortu cieplnego.

  Statystyki
  1 / 13

  Warunki badania 1

  Na potrzeby badania wzniesiono obok siebie dwa identyczne budynki jednoizbowe o powierzchni 12 m², z zamontowanymi drzwiami oraz oknem.

  Jeden budynek wykończono od wewnątrz AeroThermem, a drugi nie. Budynki zaopatrzono w identyczne, bardzo czułe urządzenia do pomiaru temperatury na powierzchni ścian oraz temperatur powietrza wewnątrz pomieszczeń.

  Badanie trwało cztery pełne doby i odbyło się w dniach:
  28 lutego 2014, 5 marca 2014, 6 marca 2014, 7 marca 2014

  Podczas całego okresu badawczego najniższa temperatura powietrza na zewnątrz tylko przez krótki okres spadła poniżej zera i osiągnęła minimalną wartość -2°C. W ciągu dnia dochodziła do 10°C.

  Domki
  2 / 13

  Warunki badania 1

  Wewnątrz budynków były zainstalowane elektryczne grzejniki olejowe. Grzanie trwało tak długo, aż osiągano zakładaną temperaturę. Był prowadzony precyzyjny pomiar zużycia energii. Symulowano rzeczywiste warunki mieszkalne. Pomieszczenie było ogrzewane do wyższej temperatury w okresach aktywności mieszkańców, a w nocy i w godzinach pracy temperatura była obniżana. Odbywało się również synchroniczne wietrzenie.

  Ustawienia temperatur w poszczególnych zakresach godzinowych w ciągu doby:

  Obraz poglądowy
  3 / 13

  Oszczędność energii

  Oszczędność energii cieplnej w badanym okresie wyniosła średnio 18%.

  Wyniki dobowe przedstawia poniższa tabelka:

  • Największa dobowa oszczędność energii cieplnej to 28,3 % i było to pierwszej doby od rozpoczęcia grzania
  • Najmniejsza dobowa oszczędność wyniosła 12,5%
  • Jako ciekawostkę można podać, że rekordowa oszczędność godzinowa wyniosła aż 46,5%

  4 / 13

  Ograniczenie marnotrawienia ciepła na ogrzewanie murów

  W pierwszej dobie oszczędność energii była największa. AeroTherm ogranicza wnikanie ciepła do ścian i sprawia, że więcej energii ogrzewa powietrze w pomieszczeniu.

  W przypadku braku izolacji ciepło w pierwszej kolejności ogrzewa ściany i dopiero po osiągnięciu równowagi termicznej bardziej odczuwa się efekty grzania.

  Czasami dopiero po kilkunastu godzinach od włączenia ogrzewania odczuwa się wyraźną poprawę komfortu cieplnego. AeroTherm znacząco ogranicza to zjawisko.

  Obraz poglądowy
  5 / 13

  Szybkość nagrzewania pomieszczenia

  Mierzono szybkość nagrzewania za pomocą termometru umieszczonego w środku pomieszczenia na wysokości 1,1 m nad podłogą.

  Pomieszczenia nagrzewały się od temperatury 15°C do 23°C. Wnętrze ocieplone AeroThermem nagrzało się szybciej o 27%.

  Ma to szczególne znaczenie w sytuacji, gdy temperatura jest obniżana za pomocą programowanego termostatu na noc i na czas wyjścia do pracy.

  Dzięki możliwości szybszego nagrzania spore oszczędności można również osiągnąć w pomieszczeniach ogrzewanych okresowo, np. pokoje hotelowe, domki letniskowe, pomieszczenia wykorzystywane okazjonalnie, itp.

  Obraz poglądowy
  6 / 13

  Szybkość wychładzania pomieszczenia

  W pomieszczeniach nagrzanych od temperatury 23°C wyłączono źródło ogrzewania i zmierzono czas, po którym temperatura spadnie o 3°C. Wnętrze zabezpieczone AeroThermem utrzymywało komfortową temperaturę prawie dwa razy dłużej niż pomieszczenie bez AeroThermu. Odpowiednio programując sterowanie źródłem ciepła, można osiągnąć spore oszczędności.

  W okresie jesieni i na wiosnę często zdarza się, że w dzień temperatura jest relatywnie wysoka, natomiast w nocy mocno się wychładza. Przy słabo ocieplonych pomieszczeniach, aby utrzymać komfort cieplny, konieczne jest włączenie ogrzewania. Znaczące ograniczenie tempa wychładzania przez AeroTherm eliminuje potrzebę dogrzewania. W naszym klimacie przekłada się to na skrócenie sezonu grzewczego o kilka, a czasem nawet kilkanaście tygodni.

  Obraz poglądowy
  7 / 13

  Ograniczenie konwekcji

  Konwekcja jest spowodowane różnicą gęstości powietrza. Nagrzane powietrze jest lżejsze i przemieszcza się do góry. Jest to zjawisko niekorzystne, gdyż ogrzewana jest przestrzeń pod sufitem, natomiast w strefie przebywania ludzi temperatura jest niższa.

  Dodatkowo konwekcyjny ruch powietrza unosi z podłogi kurz, pyłki, roztocza oraz wysusza powietrze. Podczas badań mierzono temperaturę w odległości 20 cm od podłogi i sufitu. Różnica temperatur w pomieszczeniu z AeroThermem i bez wyniosła odpowiednio 7 i 10°C.

  AeroTherm ogranicza efekt konwekcji aż o 30%. Oznacza to, że ciepło dostarczone do pomieszczenia jest rozłożone bardziej równomiernie i lepiej ogrzewa strefę użytkową. Jest to nie tylko oszczędność pieniędzy na ogrzewanie. AeroTherm powoduje, że jakość i wilgotność powietrza w pomieszczeniu jest lepsza dla zdrowia i samopoczucia.

  Obraz poglądowy
  8 / 13

  Podsumowanie Badania 1

  Oceniając skuteczność AeroThermu nie można brać pod uwagę wyłącznie oszczędność energii cieplnej. Wszystkie opisane czynniki wpływają na ostateczny efekt, którym jest poprawa komfortu cieplnego.

  9 / 13

  Certyfikat z Badania 1

  Prezentowane wyniki badań są potwierdzone certyfikatem wystawionym przez TZUS. Badania należy traktować jako studium przypadku, tzn. że w tym konkretnych warunkach zostały osiągnięte takie parametry. Trzeba pamiętać o tym, że każdy budynek ma inną konstrukcję. Na osiągnięte wyniki wpływa dużo czynników takich jak jakość stolarki otworowej, sposób docieplenia stropu oraz podłogi, rodzaj wentylacji, sposób grzania i wiele innych.

  Wyniki badań są dowodem na to, że AeroTherm jest na pewno skuteczny. Jednak korzyści osiągnięte w różnych pomieszczeniach i w różnych warunkach mogą trochę odbiegać od zaprezentowanych wyników. Efekty mogą być jeszcze lepsze, ale mogą również być nieco słabsze.

  Badania, certyfikaty, nagrody
  Pobierz PDF
  Dokument
  10 / 13

  Badanie 2

  W badaniu 1 zostały zaprezentowane parametry, które można osiągnąć dzięki zastosowaniu AeroThermu. Badanie 2 odpowiada na pytanie, o ile można obniżyć wydajność urządzenia grzewczego dzięki zastosowaniu AeroThermu w celu otrzymania takiego samego komfortu cieplnego.

  Badanie przebiegało w identycznych warunkach. W jednym pomieszczeniu był zastosowany AeroTherm, a w drugim nie.

  Badania pokazały, że AeroTherm jest bardzo skuteczny niezależnie 
od stosowanego źródła ogrzewania, ale szczególnie dobrze sprawdza 
się przy źródłach ciepła promieniujących. Zważywszy na mechanizm  działania AeroThermu wyniki te nie stanowią zaskoczenia.

  Konwencjonalne źródło ciepła
  11 / 13

  Wyniki badań porównawczych przy zastosowaniu konwencjonalnych źródeł ogrzewania

  Dzięki zastosowaniu AeroThermu ten sam komfort cieplny w pomieszczeniu można osiągnąć, obniżając wydajność urządzenia grzewczego konwencjonalnego 26%. 
Jest to inny sposób zbadania realnych oszczędności na ogrzewaniu, które niesie zastosowanie AeroThermu.
  Wyniki badań prowadzą do dwóch wniosków:

  • Jeżeli obecne źródło ciepła konwencjonalnego ma zbyt małą wydajność (do 26%), co nie pozwala osiągnąć komfortu cieplnego w budynku, zastosowanie AeroThermu powinno wyeliminować ten problem bez konieczności zmiany źródła ciepła na wydajniejsze
  • Stosując AeroTherm można zastosować źródło ciepła konwencjonalnego o mniejszej wydajności (do 26%), czyli tańsze, nie tracąc komfortu cieplnego

  Prezentowane wyniki badań są potwierdzone certyfikatem.
  Badania należy traktować jako studium przypadku, tzn. że w tym konkretnych warunkach zostały osiągnięte takie parametry.

  Badania, certyfikaty, nagrody
  Pobierz PDF
  12 / 13

  Wyniki badań porównawczych przy zastosowaniu promieniujących źródeł ogrzewania

  Dzięki zastosowaniu AeroThermu ten sam komfort cieplny w pomieszczeniu można osiągnąć, obniżając wydajność urządzenia grzewczego promieniującego o 35%. Jest to inny sposób zbadania realnych oszczędności na ogrzewaniu, które niesie zastosowanie AeroThermu.
  Wyniki badań prowadzą do dwóch wniosków:

  • Jeżeli obecne źródło ciepła promieniującego ma zbyt małą wydajność (do 35%), co nie pozwala osiągnąć komfortu cieplnego w budynku, zastosowanie AeroThermu powinno wyeliminować ten problem bez konieczności zmiany źródła ciepła na wydajniejsze
  • Stosując AeroTherm można zastosować źródło ciepła promieniującego o mniejszej wydajności (do 35%), czyli tańsze, nie tracąc komfortu cieplnego

  Prezentowane wyniki badań są potwierdzone certyfikatem.
  Badania należy traktować jako studium przypadku, tzn. że w tym konkretnych warunkach zostały osiągnięte takie parametry.

  Badania, certyfikaty, nagrody
  Pobierz PDF
  13 / 13

  04.Jak pozbyć się grzyba na ścianie?

  Szukając w sieci metod poradzenia sobie z grzybem na ścianie, najczęściej napotyka się różnego rodzaju preparaty lub inne metody dezynfekcji. Wytrucie zarodków pleśni rzeczywiście na jakiś czas eliminuje grzyba, ale nie rozwiązuje problemu wilgoci, czyli przyczyny jego powstawania.

  Przy sprzyjających warunkach kondensacja pojawi się bez względu na ilość wypryskanych detergentów. Po jakimś czasie, gdy środki chemiczne wywietrzeją, powróci również czarny nalot. Niestety środki grzybobójcze przeważnie posiadają w składzie agresywną chemię, co nie jest bez znaczenia dla zdrowia domowników. AeroTherm podnosi temperaturę ściany, przez co eliminuje zjawisko wykraplania wilgoci, niezbędnej do rozwoju pleśni. Tak więc AeroTherm likwiduje przyczynę, a nie skutek zagrzybienia ścian i trwale rozwiązuje problem. Jest w pełni bezpieczny dla zdrowia.

  Zobacz film obrazujący działanie AeroThermu

  Rozwiązanie problemu zagrzybienia ścian należy rozpocząć od ustalenia jego przyczyn.

  Do rozwoju grzyba niezbędna jest wilgoć, ta z kolei może mieć różne źródła. Wilgoć może być wynikiem kondensacji pary wodnej na zimnych ścianach, może być podciągana ze źle zaizolowanych fundamentów lub ścian, może przeciekać 
z nieszczelnych dachów, balkonów lub elewacji oraz może być konsekwencją nieprawidłowej izolacji cieplnej wykonanej 
od środka pomieszczenia.

   

  Skąd się bierze grzyb na ścianie i jak rozpoznać jego rodzaje?

   

  Jak pozbyć się grzyba kondensacyjnego?

  Kondensacja jest najczęstszym powodem powstawania grzyba pleśniowego. Gdy temperatura na dworze spada, 
na zimnych ścianach zaczyna wykraplać się woda i tworzą się warunki do jego rozwoju. Najpierw wilgoć pojawi 
się na najzimniejszych miejscach ściany, czyli na tzw. mostkach termicznych, np.:

 • na połączeniu ściany z sufitem lub podłogą.
 • we wnękach okiennych.
 • w miejscu betonowych elementów konstrukcyjnych.
 • na nadprożach nad oknami.
 • w strefach połączenia płyty balkonowej ze ścianą.
 • Jeżeli powietrze szybko osuszy wykroploną wilgoć, wówczas pleśń nie zdąży się rozwinąć. Dlatego ryzyko rozwoju grzyba jest większe w pomieszczeniu, w którym jest słaba cyrkulacja powietrza i niewystarczająca wentylacja.

  Najbardziej narażone są miejsca, w których ruch powietrza jest ograniczony np., za meblami, w narożach ścian, 
na połączeniu ścian z sufitem lub podłogą, we wnękach i wykuszach, itp. Grzyb kondensacyjny pojawia się tylko wtedy, gdy na zewnątrz jest niska temperatura. W ciepłych porach roku nie występuje. Nalot jest osadzony 
na powierzchni ściany i można go usunąć szmatką z detergentem. Przy bardziej zaawansowanym 
stadium może wnikać głębiej w strukturę tynku.

   

  Jak wyżej wspomniano, do rozwoju grzyba pleśniowego kondensacyjnego niezbędna jest wilgoć. Im większa wilgotność powietrza i zimniejsza ściana, tym szybciej i obficiej dojdzie do wykroplenia wody.

  Z tego powodu można wyeliminować ten problem poprzez obniżenie wilgotności powietrza i/lub podniesienie temperatury na ścianie. Najlepsze rezultaty daje zastosowanie obu tych metod równocześnie. Czasami ściana jest na tyle zimna, że obniżenie wilgotności powietrza nie wystarcza i woda nadal się wykrapla. Wówczas niezbędne jest podniesienie temperatury na ścianie. Można to zrobić poprzez wykonanie izolacji termicznej budynku od zewnątrz. Nie zawsze jest to jednak możliwe. Innym, tańszym sposobem jest zastosowanie AeroThermu.

   

  AeroTherm jest to ultranowoczesny materiał, który został zaprojektowany do bezpiecznego ocieplania ścian od środka. Warstwa 1 mm rozwiąże problem grzyba kondensacyjnego na ścianie.

  AeroTherm odbija promieniowanie cieplne. Część ciepła rozprasza się na powierzchni, dzięki czemu podnosi 
się temperatura na ścianie od 2 do nawet 5°C. Dzięki temu zostaje wyeliminowana przyczyna kondensacji pary wodnej, czyli zbyt niska temperatura ściany. AeroTherm likwiduje przyczynę powstawania grzyba na ścianie, czyli zapobiega kondensacji pary wodnej. Brak wilgoci uniemożliwia rozwój pleśni. Jest w pełni bezpieczny dla zdrowia – nie zawiera żadnych detergentów, chemikaliów ani innych substancji czynnych.

  Usuwanie grzyba ze ściany

  Zobacz na przykładzie, jaki jest mechanizm eliminacji grzyba przez AeroTherm.

  Przykładowe warunki termiczne

  Rozpatrzmy przykład, który pokaże, w jaki sposób AeroTherm eliminuje kondensację pary wodnej. W tym celu przeanalizujmy przypadek zimnej 
ściany – rysunek górny. W pomieszczeniu mamy temperaturę powietrza +20°C. Na zewnątrz jest duży mróz -24°C. Ponieważ ściana jest nieocieplona, dlatego na jej powierzchni temperatura wynosi +10,5°C.

  Po nałożeniu AeroThermu temperatura powietrza wzrasta do +22°C, a temperatura na ścianie może wzrosnąć do 5°C. Na potrzeby przykładu przyjmijmy wzrost o 4°C do +14,5°C.

  Jeżeli chcesz się dowiedzieć, w jaki sposób AeroTherm wpływa na temperaturę powietrza w pomieszczeniu i na temperaturę ściany czytaj:

  Ocieplanie ścian od środka AeroThermem
  Obraz poglądowy
  1 / 4

  Przykład 1

  Przyjmujemy logiczne założenie, że ilość pary wodnej w pomieszczeniu jest taka sama. Oznacza to, że podwyższając temperaturę powietrza, zmniejsza nam się wilgotność względna. W pomieszczeniu zimnym bez izolacji wilgotność względna wynosi 55%, co oznacza, że w 1 m³ powietrza jest rozpuszczone 9,48 g pary wodnej. Wilgotność mieści się w strefie komfortu wilgotnościowego. Więcej o komforcie termiczno-wilgotnościowym:

  Dlaczego w zimie ściany robią się mokre?

  Punkt rosy (temperatura kondensacji) dla tych warunków wynosi 10,5°C, czyli 
tyle, co temperatura na ścianie. Oznacza to, że na nieocieplonej ścianie zacznie 
się wykraplać woda. Gdy pomieszczenie ocieplimy AeroThermem wówczas temperatura powietrza wzrośnie do +22°C. W powietrzu mamy nadal 9,48 g/m³ 
pary wodnej. Daje to wilgotność względną 49%. Punkt rosy dla tych warunków 
wynosi około 10,5°C, ale na ścianie jest temperatura +14,5°C. Z tego względu kondensacja pary wodnej nie nastąpi.

  Obraz poglądowy
  2 / 4

  Przykład 2

  W pomieszczenie bez AeroThermu wilgotność względna wynosi 70% czyli przekracza poziom komfortu. Więcej o komforcie termiczno-wilgotnościowym:

  Ocieplanie ścian od środka AeroThermem

  W 1m³ powietrza jest rozpuszczone 12 g pary wodnej. Punkt rosy (temperatura kondensacji) dla tych warunków wynosi 14,4°C. Temperatura na ścianie wynosi +10,5°C w związku z tym pojawi się intensywna kondensacja pary wodnej.

  W pomieszczeniu ocieplonym AeroThermem 12 g/m³ pary wodnej przełoży się na wilgotność 62%. Punkt rosy wynosi +14,4°C, a temperatura na ścianie 14,5°C. Nawet przy tak dużej wilgotności kondensacja na ścianie zabezpieczonej AeroThermem nie wystąpi.

  Obraz poglądowy
  3 / 4

  Podsumowanie

  Zastosowanie AeroThermu podniosło temperaturę na ścianie o 4°C. Na zimnej ścianie kondensacja wody nastąpi już przy wilgotności 55%. Na ścianie z AeroThermem kondensacja wody nastąpi dopiero przy wysokiej, niekomfortowej wilgotności 70%.

  Nawet jeżeli przy bardzo dużych mrozach na ścianie z AeroThermem nastąpi kondensacja, to jej intensywność będzie radykalnie mniejsza. Ponieważ temperatura na ścianie z AeroThermem jest wyższa, dlatego ewentualne skropliny szybko wyschną i grzyb pleśniowy nie zdąży się rozwinąć.

  AeroTherm bardzo skutecznie chroni przed powstaniem grzyba pleśniowego. Trwale eliminuje on przyczyny jego powstawania, czyli kondensację wilgoci.

  Obraz poglądowy
  4 / 4

  05.12 zalet AeroThermu

  Ocieplenie od wewnątrz za pomocą AeroTherm ma wiele zalet. Oto 12 głównych powodów, dla których wybór tego materiału do izolacji od środka ściany, podłogi czy sufitu to opłacalny i bezpieczny wybór.

  • Niższe rachunki za ogrzewanie i klimatyzację

   Ograniczenie ucieczki ciepła oraz podniesienie temperatury na ścianie powoduje, że utrzymanie komfortowych warunków można osiągnąć przy mniejszym nakładzie energii.

  • Ochrona przed groźnymi chorobami wywoływanymi przez grzyba pleśniowego

   Eliminuje przyczyny powstawania grzyba na ścianie.

  • Ściana staje się ciepła i przyjemna w dotyku

   Ogranicza zjawisko, określanego potocznie jako „ciągnięcie od ściany”. Umożliwia komfortowe korzystanie z łóżek, biurek czy foteli ustawionych przy ścianie zewnętrznej. Ściana robi się ciepła w dotyku.

  • Poprawa komfortu cieplnego, zdrowia i samopoczucia

   Dzięki podniesieniu temperatury na ścianie można znacząco poprawić odczuwany komfort termiczny. AeroTherm ogranicza konwekcję, przez co w powietrzu unosi się mniej kurzu i roztoczy. Ma to szczególne znaczenie dla alergików. Bardziej równomierny rozkład temperatur w pomieszczeniu ogranicza ryzyko przeziębień. Powietrze jest mniej przesuszone.

  • Nie generuje kosztownych problemów związanych z przesunięciem punktu rosy i strefy przemarzania

   AeroTherm nie wpływa na przesunięcie do wewnątrz ściany powierzchni wykraplania wody.

  • Nie zmniejsza powierzchni pomieszczenia

   Warstwa AeroThermu ma tylko 1 mm grubości. Ma to szczególne znaczenie w przypadku pomieszczeń o małej powierzchni.

  • Możliwość nakładania na różne materiały

   AeroTherm można nakładać między innymi na tynki, powierzchnie pokryte farbą, płyty karton-gips, płyty OSB, drewno, metal, panele, okładziny, tapety, powierzchnie wykonane z tworzyw sztucznych, itd.

  • Dowolność wykończenia powierzchni

   Powłokę można malować farbami, oklejać tapetami, obijać boazerią, przyklejać płytki, gresy, kamienie, panele i sztukaterię. Na podłogach można układać panele, drewno lub płytki. Zastosowanie docelowej warstwy wykończeniowej nie ma wpływu na własności termiczne AeroThermu.

  • Brak ograniczeń związanych z kształtem powierzchni

   AeroTherm można nałożyć na powierzchnię o dowolnym kształcie takim jak łuki, zaokrąglenia, wypukłości, kolumny, belki, legary, itp.

  • Odporność na pękanie

   AeroTherm, w odróżnieniu od gładzi gipsowej, posiada dużą elastyczność. Ogranicza to powstawanie pęknięć technologicznych wynikających z „pracy” budynku np. na połączeniu płyt gipsowych ze ścianą.

  • Bezpieczeństwo i ekologia

   AeroTherm jest w pełni bezpieczny dla zdrowia – patrz Atest Higieniczny. Nie zawiera ani nie wydziela żadnych substancji chemicznych. Nie emituje promieniowania. AeroTherm jest niepalny i przyjazny dla środowiska. Również podczas nakładania i schnięcia nie są uwalniane żadne niebezpieczne substancje chemiczne ani nieprzyjemne zapachy.

  • Niski koszt i łatwość aplikacji

   Docieplanie ściany AeroThermem ma bardzo korzystną relację skuteczności do ceny. Analizując koszty różnych opcji, warto wziąć pod uwagę nie tylko sam materiał izolacyjny, ale również materiały dodatkowe typu kleje, stelaże, regipsy, gładź, itp. Duży wpływ na ostateczną cenę będzie mieć również całkowity koszt robocizny. Aplikacja AeroThermu jest tania, szybka i prosta. Jest analogiczna do nakładania gładzi gipsowej, przy czym jest znacznie mniejszy stopień zapylenia podczas szlifowania. Nie wymaga specjalistycznych kompetencji lub urządzeń. W razie uszkodzenia, łatwa w naprawie. Można ją wykonać we własnym zakresie, nawet nie mając żadnego doświadczenia. Po aplikacji nie pozostają odpady, jak w przypadku innych rozwiązań. AeroTherm jest dostarczany dokładnie w takiej ilości, jaka jest potrzebna – nie płaci się za niezużyty materiał i nie ma problemów z wywozem odpadów.